Nội dung liên hệ

Liên Hệ

      BAO BÌ NHỰA ĐÔNG DƯƠNG

  Địa Chỉ : 168 Đường Thạnh Lộc 17, Quận 12, TP. HCM

  Hotline : 0931 587 588 

  Email :   baobinhuadongduong@gmail.com

  Website : www.baobinhuadongduong.com