Lá chuối giả loại 500g

Liên hệ

  • Lá chuối giả loại 500g,
  • Kích thước: 39cm x 39cm,
  • Lá chuối giả làm bằng OPP,
  • Chuyên cung cấp sỉ lá chuối giả làm giò,
Gọi điện
SMS
Chỉ đường