Túi hút chân không

Liên hệ

– Loại màng sử dụng in ống đồng : Màng OPP, PET, PA có thể in tối đa 10 màu.
– Lớp bên trong để ghép ta sử dụng : màng LLPE, MCPP, MPAT, AL…….
– Màng phức hợp đều phải đáp ứng các tiêu chí sau: In ấn sắc nét, chống lem mực, bảo quản tốt.
– Tính chất yêu cầu: Chủ yếu chính phải rút chân không để bảo quản tốt.

Gọi điện
SMS
Chỉ đường